Search

Javne prezentacije Poziva za projekte

13.12.2014
U skladu sa najavom, YEP organizira javne prezentacije Poziva za podnošenje projekata omladinskim nevladinim organizacijama u BiH. Prezentacije će biti održane u Tuzli, Doboju, Sarajevu, Goraždu i Banja Luci. Sve organizacije zainteresirane za učešće u Pozivu se ohrabruju da prijave učešće na prezentacijama. Više detalja o organizaciji prezentacija je dostupno u priloženom dokumentu.

Obavjestenje o prezentacijama poziva

Druge objave u kategoriji