Search

Prilika za apliciranje za IMPAKT inkubator Čelić otvorena do 17.maja

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja Općine Čelić?

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

 prijavi se na:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

ČELIĆ

Općina Čelić i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresovane postojeće i potencijalne poduzetnike sa područja općine Čelić da je produžen rok za predaju prijava za Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja do 17. maja 2021. godine.

Uvodne informacije

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje  u BiH realizirali YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Čelić u 2021. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke za minimalno 25 mladih osoba sa područja Općine Čelić te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području Općine.  Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 5 poslovnih ideja na području Općine Čelić)
 4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici uključenih partnera zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Čelić
 • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području općine Čelić koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne mlade osobe (18 do 35 godina) na period od godinu dana.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

 • Nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje aktivno traže zaposlenje i sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Čelić;
 • Zaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Čelić, a koji bi željeli  da pokrenu vlastiti biznis;
 • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području općine Čelić koji su registrovani do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci čiji su vlasnici mlade osobe između 18 i 35 godina starorti. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost ili druga djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva  uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika u dobi između 18 i 35 godina. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje, općinskog organa uprave i članovi njihovih užih porodica.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koristi se Platforma za socijalno preduzetništvo FBiH razvijena od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 17.05.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici Općine Čelić www.opcinacelic.com   ili lično na Info pultu Općine Čelić.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i slijedeća dokumentacija:

 • Kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi i online formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u pisarnicu Općine Čelić, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“. U slučaju online prijave, dokumenti se skeniraju i dostavljaju na e-mail: nahida.muratovic@opcinacelic.ba sa naznakom: „Prijava za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti Službi za društvene djelatnosti,opću upravu i boračka pitanja Općine Čelić, ulica Ul. Alije Izetbegovića, 60-2, 75246 Čelić,na telefon 035/660-894 ili pak putem e-mail-a nahida.muratovic@opcinacelic.ba ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba.

Druge objave u kategoriji