Search

Program "Mladi bankar" u Klubu za traženje posla Banja Luka

Projekat zapošljavanja mladih i ProCredit banka će u narednom periodu prezentovati program “Mladi bankar” u Klubovima za traženje posla.

Prvi Klub u kojem će program biti prezentovan je Klub za traženje posla Banja Luka, a datum održavanja je 29.maj 2014.godine u zgradi Zavoda za zapošljavanje RS u Banja Luci, sa početkom u 13.00 časova.

Ako ste član kluba sa VSS, a zainteresovani ste za učešće u programu, obratite  se svom voditelju Kluba za traženje posla u Banja Luci.

Više o programu

Program se sastoji iz teoretske nastave i praktične obuke u poslovnicama ProCredit Bank širom BiH. Teoretska i praktična obuka se smjenjuju tokom Programa.

Program obuhvata:

  • Osnovne principe bankarstva, finansija i ekonomije
  • Ključne koncepte ekonomskog razvoja, upravljanja, globalizacije i zaštite okoliša
  • Uvod u rad sa klijentima i bankarske usluge
  • Finansijsku matematiku i računovodstvo
  • Posebne zadatke i projekte koji razvijaju profesionalne i lične kvalitete, kako samog pojedinca tako i  kao člana tima
  • ProCredit filozofiju poslovanja i ProCredit istoriju što omogućava kandidatima da upoznaju korporativnu kulturu banke i etičke principe opisane u kodeksu ponašanja ProCredit banke i primenjuju se u svakodnevnom poslovanju.

Pored toga, Program se bavi i razvojem komunikacijskih vještina, analitičkog načina razmišljanja i vještinama važnim za  međuljudske odnose što zahtijeva stalan rad na sebi. Tokom trajanja programa polaznici će  primati kompenzaciju (vrstu stipendije), a iznos stipendije može biti prilagođen polaznicima sa određenim radnim iskustvom. Postoji velika mogućnost da će  po uspješnom završetku šestomjesečnog Programa polaznicima, a u skladu s potrebama Banke biti ponuđeno i zaposlenje. Ne postoji pravna osnova za ovakvu obavezu.

Iskustva učesnika
“Spoj korisnog i zanimljivog. Program mladih bankara nas je izveo iz rutine i ukazao nam na neke stvari koje nam mogu pomoći i u svakodnevnom životu. Od prvog dana nam je bila pružena podrška u cilju radne i timske adaptacije. Cio program je za našu banku već postao tradicija. Svaka nova generacija se brzo stopi u ProTeam i nastavlja istom energijom, kao prvog dana. Drago mi je što sam svakog dana i ja dio tog tima.“Ana Petković
Savjetnik za bankarske usluge
polaznik Programa mladih bankara

Učesnici tokom programa imaju priliku da rade sa predavačima i mentorima koji su zaposleni u banci, uključujući članove menadžment tima banke.

„Tokom šest mjeseci koje sam proveo u Programu mladih bankara stekao sam različita iskustva i znanja, upotpunio sliku o banci i načinu njenog poslovanja. Također, uvidio sam koliko naša banka ulaže u   zaposlene i koliko pruža velike mogućnosti učenja i napredovanja. Osim stručnog napretka, tokom programa sam ostvario i sjajna prijateljstva sa veoma kvalitetnim ljudima. Pri tome sam dobio priliku da radim u Subotici, gradu na sjeveru Srbije, autentičnom po izgradnji, kulturi, mentalitetu, stilu života.“Vuk Ajduković
Savjetnik za poslove sa malom privredom
polaznik Programa mladih bankar

 

„Program koji ProCredit Banku zasigurno izdvaja od svih drugih banaka u zemlji i koji daje mogućnost da se zaposlimo i napredujemo zbog svog znanja i truda. Savršen sistem koji je omogućio da upoznam kako banka funkcioniše i kako se kroz timski duh i rad ostvaruju najbolji rezultati. Šestomjesečna obuka daje čvrst temelj na kome možete lako graditi ostatak svoje karijere. Prednost rada u mjestu različitom od mjesta prebivališta jeste upoznavanje novih kolega i upoznavanje sistema rada koji se pomalo razlikuje od ekspoziture do ekspoziture. Smatram da je od izuzetne koristi svakom mladom bankaru da se makar upozna sa pozicijom savjetnika za bankarske usluge, jer se na taj način najbrže shvata odgovornost rada sa novcem i ljudima, što su sve znanja koja su itekako bitna za dalji napredak.“Vedrana Ulemek
Savjetnik za poslove sa malom privredom
polaznik Programa mladih bankar

Program obuke je organizovan interaktivno kroz diskusije i radionice, a učesnici mogu da izlažu i brane svoje ideje u različitim zadacima, projektima i prezentacijama. Napredovanje učesnika se posmatra i prati, putem čestih testova, diskusija ili eseja, kako bi se uvidjelo koliko dobro se snalaze sa raznim temama koje program obrađuje. Učesnici koji su aktivni i uspješno rade u timu, a pritom su  otvoreni  za mišljenja drugih dok istovremeno imaju sopstveno mišljenje, su učesnici koji su se po našem mišljenju najbolje uklopili u program.
Ovo je jedinstvena prilika za učesnike i za ProCredit da procijene da li se stavovi i lični kvaliteti kandidata uklapaju u željeni ProCredit način rada.

                
„Program mladih bankara je za mene bio prijatno iznenađenje. Naišao sam na dinamičnu i otvorenu komunikaciju, odličan spoj teorije i prakse kao i timskog i individualnog rada. Pružio mi je jedinstvenu priliku da se upoznam sa svim odjeljenjima i procesima, da dobijem obuku visokog kvaliteta, i samim tim me dobro pripremio za posao koji sada radim. Smatram da je pozicija na kojoj sam trenutno jedna od bazičnih u bankarstvu, neophodna za postavljanje osnova u daljem radu i napredovanju. Dobio sam priliku da radim u glavnom gradu, što je poseban izazov za mene koji dolazim iz unutrašnjosti Srbije.”Milan Kostić
Savjetnik za bankarske usluge
polaznik Programa mladih bankara

 Za sve učesnike je obavezno redovno prisustvo, kao i visok nivo učestvovanja u programu.

Kandidati koji su odabrani za učešće u Programu mladih bankara dobijaju naknadu u periodu od šest mjeseci. U slučaju da učesnik ima prethodno radno iskustvo iznos naknade se može prilagoditi u skladu sa njegovim iskustvom. Smještaj učesnika organizuje i plaća ProCredit banka.

Učesnicima koji uspješno završe šestomjesečni program banka može ponuditi ugovor o radnom odnosu. Međutim, ni banka ni učesnici programa nemaju nikakvu pravnu obavezu da potpišu ugovor o radnom odnosu. Ukoliko se učešće pojedinca, u bilo kom trenutku tokom šestomjesečnog perioda trajanja kursa ocjeni kao nezadovoljavajuće, učesnik bude obaviješten o tome. Dvije sedmice nakon  obavještenja banka može obustaviti učešće pojedinca u Programu mladih bankara i shodno tome prekinuti isplatu naknade.

Kvalitet programa zapošljavanja i konzistentnost metoda obuke pomažu nam da osiguramo izvanredan nivo rada sa klijentima.

Od svih učesnika u Programu mladih bankara očekujemo inicijativu, posvećenost, predanost i fleksibilnost. To su osobe koje su spremne, tokom obuke ili u slučaju zapošljavanja u ProCredit banci, da rade van svog mjesta boravka.

„Program mladih bankara je odlično koncipiran i osmišljen tako da mi je pružio izuzetnu priliku da u profesionalnom okruženju kroz adekvatnu i sveobuhvatnu obuku savladam osnove bankarskog poslovanja. Imala sam priliku da se profesionalno usavršim kroz različite pozicije i po cijeloj teritoriji Srbije što mi je donijelo nova znanja i iskustva. Na poziciji Službenika za bankarske usluge, na kojoj sam se u početku nalazila, bio je neophodan širok spektar znanja iz raznih oblasti privrede. Postepena i temeljna obuka, koju sam kroz program prošla, samo mi je omogućila da svoje zadatke izvršavam na što kvalitetniji i efikasniji način.”Mirjana Trnavčević
Savjetnik za poslove sa malom privredom
polaznik Programa mladih bankara 

 

Druge objave u kategoriji