Search

Program rada FZZZ za 2017: Mjerama aktivne politike zapošljavanja biće obuhvaćeno 8.000 nezaposlenih

Pitanje zapošljavanja i tržišta rada je prije svega ekonomsko pitanje. I pored evidentnih poboljšanja, potražnja za radnom snagom još uvijek nije na željenom nivou, što se odražava na djelovanje javnih službi za zapošljavanje, navodi se u Programu rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017.g. 

Strukturu nezaposlenih u BiH i dalje karakterišu sljedeći pokazatelji:

  • žena je više među nezaposlenima, a manje među zaposlenima,
  • oko 30% nezaposlenih su osobe bez kvalifikacija,
  • 33% nezaposlenih su mladi dobi do 30 godina,
  • prosječan period traženja posla je duži od pet godina. 

U nastavku slijede neke od ključnih segmenata Programa rada a u kojima se referencira i ističe rad i rezultati Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švicarske. 

U kratkom pregledu aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. ističe se podrška koju pruža Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Vlada Švicarske. “Realizacijom tog projekta otvoren je niz klubova za traženje posla u Federaciji BiH, koji su prioritetno fokusirani na mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, koje u klubu mogu steći znanja i vještine aktivnog traženja posla, pisanja biografije, popratnog pisma, pravilnog predstavljanja poslodavcima, dobiti informacije o stanju na tržištu rada. U sklopu YEP-a izrađen je koncept oglednog biroa, i to u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, TK, HNK i BPK u kojima je uspostavljen sistem primjene savremenih metoda savjetodavnog rada, posredovanja u zapošljavanju i mjerenja učinaka. FZZZ je potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji a koji se odnosi na razvoj aktivnih mjera na tržištu rada s osvrtom na socijalno preduzetništvo te je u sklopu ovih aktivnosti izrađen Nacrt platforme za socijalno poduzetništvo u Federaciji BiH a potom su po prvi put osnovana dva socijalna preduzeća čiji su zaposlenici žene žrtve nasilja i roditelji djece s Down sindromom.

Kad je u pitanju plan rada za 2017.g FZZZ planira nastaviti podržavati aktivnosti Projekta YEP, a koje su usmjerene na razvoj novih usluga, metoda rada sa nezaposlenim osobama i poslodavcima, te uspostavi i širenju sistema mjerenja učinaka, izradi individualnih planova zapošljavanja te provođenju ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga. Nastavit će se podrška u organizaciji Foruma službi zapošljavanja, promocije uspješnih priča, širenju novih praksi i primjene savremenog koncepta rada u biroima za zapošljavanje, navodi se u Programu rada. 

“U skladu sa Strateškim pravcima razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH 2015-2020 FZZZ će u narednom periodu pružati pomoć kantonalnim službama u provođenju programa profesionalne orijentacije. Planirana je jača podrška razvoju mjere savjetovanja, motiviranja, informiranja i pomoći kod traženja posla i planiranja i razvoja profesionalne karijere, koje se provode u okviru centara za informiranje, savjetovanje i obuku i klubova za traženje posla pri kantonalnim službama. Radna grupa formirana na nivou FBiH, će koordinirati aktivnosti u oblasti prof.orijentacije te će se u javnim službama pristupiti unificiranju i proširenju opsega usluga u ovoj oblasti. Planirano je unapređenje web stranice www.abecedakarijere.ba koji može biti jedinstven izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji u oblasti posredovanja u zapošljavanju. Za realizaciju aktivnosti prof.orijentacije planirano je 200.000 KM.” 

Kad je u pitanju jačanje ljudskih kapaciteta, u okviru samostalnih aktivnosti, međunarodnih projekata i saradnje, obuke će se odnositi na sljedeće oblasti: obuka u oblasti informacijskih tehnologija, s fokusom na JIS, obuka u oblasti finansija i računovodstva, pravna regulativa, analiza kretanja na tržištu rada, poslovno socijalne vještine u radnom okruženju, rad sa nezaposlenim osobama – savjetodavni rad, rad sa ranjivim kategorijama nezaposlenih, izrada individualnog plana zapošljavanja, rad sa poslodavcima, unapređenje sistema upravljanja učincima, projektni menadžment, evropske integracije, monitoring i evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja.

Druge objave u kategoriji