Search

YOUSEE platforma za poboljšanje ambijenta za razvoj startupova

SEEYN, YEP, Networks, Munja i OKC su danas organizovali drugi po redu sastanak koji se realizuje u okviru redovnih aktivnosti regionalne YOUSEE platforme za socijalne inovacije u 7 zemalja Zapadnog Balkana.
U prethodna 3 mjeseca navedena radna grupa je radila na skeniranju stanja u oblasti podrške razvoju preduzetništva i uslova za rad u dijelu razvoja i rasta startup biznisa te je stvoren  bazični dokument koji je danas diskutovan sa širom grupom aktera koji su aktivni u toj oblasti.

YOUSEE platforma je zagovarački mehanizam za poboljšanje ambijenta za razvoj startupova kroz predlaganje konkretnih mjera i rješenja.
Na prvom sastanku je proširen sastav grupe sa predstavnicima stratup kompanija koji su podijelili svoje iskustvo sa terena, te je današnji sastanak poslužio da se proširi i uveže zajednica sa svim akterima koji direktno utiču na proces razvoja startupova i kojih se ovaj poduhvat tiče. Današnjem sastanku su pored inicijatora prisustvovali predstavnici Fondacije Mozaik, Intera tehnološkog parka, SPARK inkubatora iz Mostara, Zeničke razvojne agencije, Sarajevske razvojne agencije, IUS Alumni Asocijacije, te nekoliko mladih koji su pokrenuli vlastite startupe.

Screenshot 2017-02-10 14.02.30

Ovo je bila prilika da više aktera ponudi mišljenje i komentare na dokument, a kako bi se on specificirao za par ključnih pitanja kad je u pitanju pokretanje startupova. Značajnu ulogu u ovom procesu imaju javne službe za zapošljavanje, a koje se između ostalih kroz aktivne mjere zapošljavanja također dotiču podrške startupovima, s tim da ova radna grupa po uzoru na iskustva iz regiona i Evrope predlaže deinstitucionalizaciju provedbe aktivnih mjera koje se bave podrškom startupovima, odnosno da javne službe ne trebaju samostalno već u partnerstvu više aktera da kreiraju i provode ovakve programe. Pozitivna iskustva već postoje pa je tako u Bosansko-podrinjskom kantonu takva inicijativa pokrenuta i realizuje se veoma uspješno.

 Screenshot 2017-02-10 14.03.21

Druge objave u kategoriji