Search

Primjena novih praksi u Oglednom birou Novo Sarajevo u Dnevniku TVSA

Uspjeh Oglednog biroa i širenje dobrih praksi u Kantonu Sarajevo su prezentovane u prilogu Dnevnika TVSA 24/03/2015. Za TVSA govorili su: Igor Kamočaji, direktor JUSZZKS, David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske i Venesa Omerhodžić, projektna službenica Projekta YEP.

 


>

 

Druge objave u kategoriji