Search

Projekat zapošljavanja mladih na Festivalu savremene žene 2019

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, te Investicijska fondacija IMPAKT partneri su u realizaciji aktivnosti Festivala savremene žene 2019. koji se od 11. do 14.aprila održava u Tuzli. 

U sklopu Festivala savremene žene 2019 Projekat  će učestvovati kroz niz aktivnosti a jedna od njih je i YEP Preduzetnički kutak u sklopu kojeg će se predstaviti 8 preduzetnica/biznisa YEP Inkubatora poslovnih ideja a koje su fokusirane na tekstilnu industriju te imaju pretpostavke za “izlazak” na međunarodno tržište. 

U sklopu Festivala će također biti realizirani i YEP mentorski susreti a svakako je jedan od ciljeva i uspostava dugoročnog mentorskog odnosa preduzetnica YEP Inkubatora poslovnih ideja i internacionalnih mentorica. 

Također, predstavnice Projekta naći će se i u ulozi moderatorica/govornica ovog festivala. U sklopu panel diskusije “WOMEN LEAD DIALOGUE FOR THE FUTURE” pored panelistica Ulla Bjornberg (Švedske), te Dijane Kobas Dešković (Hrvatska), Samre Filipović Hadžiavdić, Edine Selesković panelistica je i Ivana Martinović ispred Projekta zapošljavanja mladih.

Jedan od ciljeva učešća svakako jeste i prezentacija odnosno komunikacija ključnih nalaza nedavno kreiranog Praktikuma za razvoj Aktivnih mjera zapošljavanja (AMZ) koji je fokusiran na podsticanje rodne ravnopravnosti i koji potpisuju Dr Ranko Markuš, Amela Gajić i Ivana Martinović. 

U ulozi moderatorice jednog od panela Festivala naći će se i Mirela Omerović, stručnjakinja YEP-a za razvoj preduzetništva. 

 

Druge objave u kategoriji