Search

Promocija Projekta podrške zapošljavanja u Tuzli

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organiziralo je danas promociju Projekta podrške zapošljavanja danas u Dramar centru u Tuzli.

Riječ je o investicijskom projektu u BiH, ukupne vrijednosti oko 50 miliona KM, koji sadrži dvije komponente. Prva komponenta projekta, Podrška promociji zapošljavanja putem aktivnih mjera zapošljavanja, ima svrhu pomoći Vladi FBiH na povećanju i širenju efektivnosti i efikasnosti aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju u cilju unapređenja ishoda tržišta rada.

Druga komponenta projekta Podrška za sisteme upravljanja, monitoring i komunikaciju pruža podršku za efektivan monitoring projekta i financiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa aktivnih mjera i usluga zapošljavanja, kao i izradu i implementaciju efektivne strategije komunikacije usmjerene na tražitelje posla, poslodavce, kreatore politika i sveukupno stanovništvo.

Aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih i njegovu ulogu u realizaciji projekta Svjetske banke predstavila je Ivana Martinović, koja je između ostalog naglasila ulogu reforme javnih službi za zapošljavanje, jačanje savjetodavne funckije, ali i činjenicu da je YEP učestvovao u rekonstrukciji ili izgradnji 30 biroa širom Federacije BiH, a da se gro aktivnosti odvija u sarajevskom, tuzlanskom i hercegovačko-neretvanskom kantonu. 

Osim predstavnika resornog Ministarstva, u promociji su učestvovali predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, te predstavnici općina tuzlanskog kantona i drugi. 

Druge objave u kategoriji