Search

Publikacija: Ekonomska nezavisnost kao pretpostavka rodne ravnopravnosti

Izazovi na tržištu rada u kojima je sve dominantniji problem nedostatka radne snage, težnja ka fleksibilnijim oblicima rada, kako od strane radnika, tako i poslodavaca, omogućavaju da se ženama olakša pristup zaposlenju. Akademsko obrazovanje žena je u porastu i gotovo da ne postoji razlika u pristupu obrazovanju između žena i muškaraca. Prilike za zapošljavanje su također u porastu, a pri tome je sve više zemalja suočeno sa pronalaskom adekvatne radne snage.

Pa, iako se bilježe pozitivni pomaci na tržištu rada i rodna ravnopravnost jedna je od suštinskih vrijednosti razvijenih zemalja svijeta, ipak u praksi diskriminacija postoji zbog specifičnog položaja žene u društvu, njene fizičke osjetljivosti, te smanjene mobilnosti zbog brige za porodicu.

Važnost zapošljavanja žena je ključni faktor rodne ravnopravnosti (ekonomska nezavisnost) i generalno, boljeg funkcioniranja države i ekonomskog prostora (ekonomski argument).

Cilj publikacije “EKONOMSKA NEOVISNOST KAO PRETPOSTAVKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI” je pružanje pregleda različitih izazova u kojima se nalaze žene i muškarci na tržištu rada, te predstavljanje javnim službama za zapošljavanje (JSZZ) niza dobrih praksi za prevazilaženje identificiranih izazova. Publikacija tako daje pregled ključnih izazova u zapošljavanju žena ali i moguća rješenja za te izazove. 

Publikaciju potpisuju Dr Ranko Markuš, Amela Gajić i Ivana Martinović a možete je preuzeti OVDJE. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji