Search

Publikovan svjetski izvještaj o stanju poduzetništva za 2014. godinu

GEM (Globalni monitor poduzetništva) svjetski izvještaj za 2014. godinu je publikovan i zvanično predstavljen na GEM godišnjoj konferenciji održanoj uMonterrey-u, Meksiko. GEM svjetski izvještaj za 2014. godinu procjenjuje da je najviša stopa poduzetničke aktivnosti zabilježena kod ispitanika u dobi između 25. i 35. godine starosti, a zatim slijede ispitanici starosne dobi između 35. i 44. godine.

GEM istraživanjem za 2014. godinu obuhvaćeno je gotovo 200.000 odraslih osoba iz 69 zemalja širom svijeta uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Istraživanje je provedeno kroz međunarodnu mrežu nacionalnih akademskih istraživačkih timova.

Bosna i Hercegovina je po sedmi put učestvala u ovom najvećem svjetskom akademskom istraživačkom projektu iz oblasti poduzetništva – Globalnom monitoru poduzetništva (GEM) kojeg za Bosnu i Hercegovinu provodi Centar za razvoj poduzetništva Tuzla.

GEM rezultati za Bosnu i Hercegovinu u 2014. godini ukazuju da procenat pojedinaca koji su aktivno uključeni u vođenje biznisa ne starijeg od 42 mjeseca (rana poduzetnička aktivnost) iznosi 7,4%, te da je zabilježen pad ovog indeksa u odnosu na 2013. godinu kada je iznosio 10,3%. S druge strane, stopa vlasnika/menadžera etabliranih biznisa (biznisa starijih od 42 mjeseca), u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu iznosi 6,7% i ovaj pokazatelj bilježi rast u odnosu na 2013. godinu (4,5%).

Za razvoj poduzetništva neophodno je povoljno poduzetničko okruženje odnosno, uslovi poduzetničkog okvira. Kao najbolje ocijenjeni uslovi poduzetničkog okvira u Bosni i Hercegovini u 2014. godini su komercijalna i pravna infrastruktura i dinamika internog tržišta, dok je najlošije ocijenjen uslov koji se odnosi na politike vlada – konkretne politike, prioritete i podršku poduzetnicima.

Ovo su samo neki od najznačajnijih pokazatelja GEM istraživanja za Bosnu i Hercegovinu u 2014. godini. Kao i prethodnih godina, GEM tim Bosne i Hercegovine će u narednom periodu kreirati BiH GEM izvještaj za 2014. godinu sa detaljnim analizama stanja poduzetništva i poduzetničkog okruženja u Bosni i Hercegovini, koji će sadržavati preporuke za unapređenje trenutnog stanja poduzetništva u našoj zemlji.

Osim ovog redovnog godišnjeg izvještaja, Bosna i Hercegovina se našla i u zasebnom izvještaju koji je GEM konzorcij publikovao u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom (WEF-World Economic Forum). Radi se o izvještaju „Leveraging Entrepreneurial Ambitions and Innovations“ koji govori o poduzetništvu, konkurentnosti i razvoju. U ovom istraživanju učestvovale su samo 44 zemlje, a zahvaljujući uloženim naporima Centra za razvoj poduzetništva Tuzla, ispunjen je uslov kontinuiranog učešća u GEM projektu u periodu od 5 godina, te se Bosna i Hercegovina našla i u ovom prestižnom istraživanju.

Svjetski GEM izvještaj (https://www.gemconsortium.org/docs/download/3616) i izvještaj „Leveraging Entrepreneurial Ambitions and Innovations“ (https://www.gemconsortium.org/docs/download/3611) moguće je preuzeti na oficijelnoj web stranici GEM konzorcija.

Druge objave u kategoriji