Search

Uspješni poduzetnici uživaju visok status u društvu, ali se stanovništvo boji poslovnog neuspjeha

Centar za razvoj poduzetništva je uz podršku Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i sponzorstva BH Telecoma implementirao projekat „Analiza stanje poduzetništva u TK za 2013.godinu – GEM 2013 TK“.

Naime, GEM (Globalni monitor poduzetništva) istraživanje se sprovodi po jedinstvenoj metodologiji u oko 70 zemalja svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Centar za razvoj poduzetištva je u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona došao na ideju da se istraživanje sprovede i na nivou Tuzlanskog kantona, kako bi se dobili realni pokazatelji stanja poduzetništva i uporedili sa onima na nivou Bosne i Hercegovine i ostalim zemljama učesnicama istraživanja.

Kroz ispitivanje reprezentativnog uzorka stanovništva identifikovane su poduzetničke težnje i stavovi, te u skladu s tim i aktivnosti koje se odnose na pokretanje vlastitog biznisa. S druge strane, kroz intervjuisanje stručnjaka iz oblasti poduzetništva identifikovani su faktori koji utiču na razvoj poduzetništva.

Kada su u pitanju stavovi i težnje populacije TK, pohvalno je što jako veliki broj ispitanika, oko  87%, poduzetništvo smatra poželjnim izborom karijere, te 75%  smatra da uspješni poduzetnici uživaju visok status u društvu. S druge strane, oko 43%  ispitanika se boji poduzetničkog neuspjeha što negativno utječe na njihove namjere da započnu i vode vlastiti biznis.

Razlikuje se rana (od 0 do 42 mjeseca starosti) i etablirana (stara više od 42 mjeseca) poduzetnička aktivnost. Zaključak do kojeg se došlo u istraživanju je da oko 10% ispitanika sa područja TK vodi/posjeduje vlastiti biznis starosti od 0 do 42 mjeseca, a oko 3% ispitanika sa područja TK vodi/posjeduje biznis stariji od 42 mjeseca, što će reći da oko 10% stanovnika pokrene biznis, ali tek 3 % ima biznise koji su uspjeli održati preduzeće duže od 3,5 godine.

Po GEM metodologiji svi faktori koji utječu na razvoj poduzetništva kategorizovani su u 9 različitih skupina: (1)Poduzetničke finansije; (2)Politike vlada (3) Vladini programi, (4)Poduzetničko obrazovanje (5)Transfer istraživanja i razvoja, (6)Komercijalna i pravna infrastruktura, (7)Interno tržište (8)Fizička infrastruktura, (9)Kulturne i društvene norme.

Skoro svih 9 navedenih uslova su bolje ocijenjeni u TK nego na nivou BiH (osim nekoliko stavki politike vlada, internog tržišta i fizičke infrastrukture. Dakle, može se reći da TK ima lakši pristup finansijama, efikasnije vladine programe, kvalitetnije poduzetničko obrazovanje, ohrabrujuće kulturne i društvene norme.

Najlošije ocijenjen faktor koji utiče na razvoj poduzetništva su politike vlada, posebno kada se radi o propisima, porezima i doprinosima koji regulišu poslovni ambijent. Najbolje ocijnjen ulov jeste fizička infrastuktura, sa ipak niskom prosječnom ocjenom 3,21 (na skali od 1 do 5).

Ovo su samo neki od najznačajnijih pokazatelja GEM istraživanja. Cjelokupan izvještaj možete preuzeti ovdje.

Druge objave u kategoriji