Search

Savanović: Puna podrška implementaciji švajcarskih projekata u Republici Srpskoj

Ambasadorica Švajcarske nj.E.Andrea Rauber Saxer sastala se u Banja Luci sa ministrom rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske g. Milenkom Savanovićem što je bila prilika da se razgovara o dosadašnjoj saradnji i budućim koracima kada je u pitanju podrška koju Švajcarska već dvadeset godina pruža građanima i građankama u BiH.

Ministar Savanović je istakao zahvalnost u svoje ime, kao i u ime Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, naročito kada su u pitanju projekti u sektoru zapošljavanja i obrazovanja koji se implementiraju od 2009. godine, pogotovo imajući u vidu činjenicu da Švajcarska kao donator pokazuje puno poštovanje prema svim institucijama u BiH, uvažavajući institucionalnu strukturu  i potrebe nadležnih institucija.

Također, važno je što prilikom implementacije švicarskih projekata postoji potpuno vlasništvo institucija i što se sve aktivnosti provode u zdravom ozračju, transparetnom i partnerskom odnosu kao što je to slučaj sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) čije su ciljevi i rezulati u potpunosti usklađeni sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020, a u čijoj je izradi Projekat aktivno učestvovao, te je podržao stručno i finansijski. U prilog ovom govori i činjenica da se aktivna mjera Klub za traženje posla koju je uveo YEP provodi u potpunosti korištenjem resursa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i da se refoema Zavoda provodi uz podršku Projekta, pa smo imajući u vidu ovakva pozitivna iskustva; i pružili punu podršku trećoj fazi YEP-a, istakao je ministar Savanović.

Druge objave u kategoriji