Search

Radionica na temu: “Kako pokrenuti vlasititi biznis” na Ekonomskom fakultetu Pale

Prije tri mjeseca od strane Ekonomskog fakulteta Pale u cilju obrazovne podrške studentima Ekonomskog fakulteta Pale donijeta je odluka o uspostavi preduzetničkog inkubatora. Tada samo ideja o studentskom preduzetničkom inkubatoru, danas je projekat koji plijeni pažnju kako studenata, i već formiranih privrednih subjekata i institucija.  Trenutno je u toku drugi poziv za članstvo, čime se otvaraju vrata Studentskog preduzetničkog inkubatora ne samo studentima Ekonomskog fakulteta, već i svim zainteresovanim licima. 

Danas se u Palama na Ekonomskom fakutetu održava Info-dan a sve informacije o uključivanju se mogu naći i na sajtu fakulteta.

Inkubator je pravo mjesto za sve one koji su zainteresovani za obuku o načinu formulisanja poslovne ideje, pisanja biznis plana i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa ili one koji imaju formulisanu poslovnu ideju ili preduzeće/preduzetničku radnju, ili žele da pokrenu vlastiti biznis.

U info danu je učestvovao u dr Ranko Markuš koji je predstavio YEP Inkubator poslovnih ideja kao model koji je uspješno testiran, te na jednostavan način može biti primjenjen u saradnji sa različitim akterima.

SPI će licima, koja odluče da pokrenu vlastiti biznis ili razvijaju poslovne ideje, obezbijediti besplatan kancelarijski prostor, pokrivene režijske troškove /struja, voda, grijanje i internet/ i usluge poslovnog savjetovanja u skladu s mogućnostima.

 

Druge objave u kategoriji