Search

Federalni zavod za zapošljavanje: Konferencija “Izazovi na tržištu rada 2019”

U organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanja danas se u Hotelu Europa u Sarajevu održava konferencija „Izazovi na tržištu rada 2019“. Osnovni cilj ove konferencije jeste da okupi predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, akademske zajednice, vladinih institucija i međunarodnih organizacija i projekata na jednom mjestu kako bi detektirali ključne probleme u vezi sa utjecajem migracija na tržište rada, te predstavili primjere dobrih praksi i efekti aktivnih mjera zapošljavanja.


U sklopu konferencije održat će se dva panela: Uticaj migracija na tržište rada i Aktivne mjere zapošljavanja i ostvareni efekti, a prije početka konferencije predviđeno je i obraćanje medijima učesnika konferencije.Zaključci usvojeni na Konferenciji bit će dostavljeni relevantnim institucijama i medijima.

Druge objave u kategoriji