Search

Radionica o Individualnim planovima zapošljavanja u JUSZZKS

Danas je u prostorijama biroa Novi Grad u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo održana  radionica u kojoj su učestvovali savjetodavci svih biroa ove Službe, predstavnici menadžmenta JUSZZKS, v.d. direktor Muhamed Bekto, rukovoditeljica Sektora za posredovanje Elvedina Sabitović, i fasilitatorica radionice Venesa Omerhodžić Klempić, predstavnica Projekat YEP. 

Aktivnost je inicirana od strane menadžmenta JUSZZKS, a sa ciljem sagledavanja preporuka i ključnih nalaza interne nezavisne komisije za evaluaciju IPZ-ova te kontinuiranog jačanja kapaciteta savjetodavaca i fokusa na kvalitet IPZ-ova.

Tokom radionice, savjetodavci su imali priliku da i sami izvrše procjenu manjeg uzorka IPZ-ova koristeći metodologiju za evaluaciju IPZ-ova, te su tom prilikom potvrdili da su kriteriji za evaluaciju korisni za usmjeravanje i davanje sugestija prema savjetodavcima kad je u pitanju ovaj segment savjetodavnog rada. Obzirom da je Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja u FBIH koji je donesen u augustu 2018.godine, predviđena izrada IPZ-a i to kao obavezujućeg dokumenta između nezaposlenih i Službe za zapošljavanje, a posebno jer je aktivnim mjerama Federalnog zavoda za zapošljavanja prepoznat značaj IPZ-a, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo fokus stavlja na kvalitet IPZ-ova te u tom smislu u narednih mjesec dana prioritetno želi riješiti tehničke poteškoće prilikom izrade IPZ-a, nastaviti sa metodologijom evaluacije IPZ-ova, ali se namjerava dodatno i proširiti praksa coaching podrške između savjetodavaca, a kako bi se razmjenom iskustava proširile najbolje prakse. 

 

Druge objave u kategoriji