Search

Radionica za menadžere javnih službe za zapošljavanje – evaluacija individualnih planova zapošljavanja

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo, u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i uz podršku Vlade Švicarske danas je održana radionica sa rukovoditeljima i menadžmentima Javnih službi za zapošljavanje koja u fokusu ima unapređenje procesa individualnog savjetovanja, kroz evaluaciju individualnih planova zapošljavanja.

Radionica je organizovana u sklopu posjete predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Estonije Marine Radik, Karolin Koreveski, Jaanike Kraus i Teele Okasdanas koje u estonskoj službi obavljaju upravo stručne poslove koji se odnose na evaluaciju i praćenje Individualnih planova za zapošljavanje koji je i jedan od najvažnijih alata za rad sa nezaposlenim licima. Kolegijalna razmjena u odnosu na ovaj aspekt rada JSZ je od naročite važnosti sa obzirom da je fokus na individualnom savjetoanju jedan od najznačajnih elemenata reforme koju YEP provodi u bh službama, stoga je procijenjeno da je pravi trenutak sa se u saradnji sa estonskom službom sagledaju i prednosti, ali i nedostaci trenutnog načina rada.  

U toku radionice je još jednom potvrđeno da je model koji promoviše YEP u postpunosti u skladu sa praksama javnih službi za zapošljavanje u razvijenim zemljama, te da su savjetovanje i individualni planovi zapošljavanja ključna funkcija unutar sistema. Također naglašeno je da su dvije značajne odlike toga sistema integracija finansijskih podsticaja sa savjetovanjem, ali i informacioni sistem koji mora podržavati rad sa nezaposlenim licima. U četvrtak je nastavak rada sa delegacijom Estonije u okviru kojeg će se razviti metodologija za evaluaciju individualnih planova zapošljavanje u BiH. 

0-02-05-ff839a8d1ea7b43253d25cedab503bc47a1cb040ee5477083d179decff66f5a3_full 0-02-05-7a645021d3e59c7f3c8bdad7ac2a8193d60de3ada2e39f0b0906b98496e59ebb_full

 

0-02-05-c207c3d4bc86f19491890c007bf23276bb74e3137a6ab6f0fe2ef96a20409dde_full 0-02-05-4f7a6e86b2f136edab31c0311a7175f8cfd3ae70759fe1cba7791b9c185b4e36_full

Druge objave u kategoriji