Search

Radna grupa Službe za zapošljavanje TK: Nastavlja se opremanje biroa i edukacija osoblja

Praćenje provedbe reforme i uvođenje novih metoda rada obavlja Radna grupa Službe za zapošljavanje TK koja je danas održala deveti sastanak. Teme sastanka su bile nabavka IT opreme za renovirane biroe, nove Klubove za traženje posla, te nalazi Analize potreba za obukom i definisanje teme i formata za Teambuilding radionicu koja će se organizovati za sve zaposlenike Službe za zapošljavanje. 

Menadžment Službe na čelu sa direktorom Senadom Muhamedbegovićem upravlja promjenama koje se uvode u radu Službe, a kako bi se maksimizirali resursi Službe i podigla efikasnost. Od uvođenja novih metoda rada u biroe Tuzla, Gradačac, Banovići i Lukavac nekoliko stotina nezaposlenih je pored tradicionalnih usluga Službe (ostvarivanje prava na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i druga prava) iskoristilo usluge savjetovanja, te se do sada 49 osoba zaposlilo iz savjetodavnog procesa. 

Screenshot 2017-02-01 11.56.48

Druge objave u kategoriji