Search

Radna integracija osoba sa Down sindromom “I ja idem na posao”

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP), danas u Sarajevu učestvuju u radu Konferencije „I ja idem na posao“. Konferenciju organizuje udruženje „Život sa Down sindromom u FBiH“ uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Tema događaja je radna integracija osoba sa Down sindromom. U prvom dijelu programa, učesnicima je predstavljen film „I ja idem na posao“ nakon čega je otvorena rasprava o Smjernicama za posredovanje u zapošljavanju, zapošljavanje i volontiranje mladih sa Down sindromom.

Pored predstavnika udruženja Život sa Down sindromom i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, konferenciji prisustvuju i drugi ključni akteri za predmetnu oblast kao što je JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao i značajan broj mladih sa Down sindromom.

Sa današnje konferncije “I ja idem na posao” u Sarajevu

Druge objave u kategoriji