Search

Reformski paket: Redovni sastanak Radne grupe u Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke

Danas je u Grudama održan redovni sastanak Radne grupe za praćenje implementacije Reformskog paketa u Službi za zapošljavanje Županije Zapodnohercegovačke. 

Tokom sastanka je definiran precizan plan aktivnosti kao i plan investicija prema kojem će se tokom tekuće godini provesti prvi nivo obuke za uposlenike i TNA što će u konačnici voditi ka unapređenju usluga na nezaposlene i poslodavce.

Već ranije je za ovu Službu izrađeno Upustvo za rad prema novom modelu rada. Nakon sastanka članovi Radne grupe će obići Podružnicu Posušje kako bi se na licu mjesta provjerilo trenutno stanje i razgovaralo sa uposlenicima o daljem toku reforme.

“Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama”.  
 

 

Druge objave u kategoriji