Search

Jedna od pet žena je zaposlena: Ravnopravnost polova je važna!

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, 1/3 radno sposobne populacije u BiH je zaposlena dok su 2/3 nezaposlene ili neaktivne. Samo jedna od pet žena je zaposlena. Tri četvrtine neaktivnih žena imaju samo osnovno obrazovanje ili ni to – zbog čega nemaju realnih šansi za pronalazak zaposlenja. Postoje dva fundamentalna razloga za dominantno strukturnu nezaposlenost: nizak kvalitet obrazovanja i nedostatak ekonomskog rasta kojim se otvaraju nova radna mjesta.

Projekat zapošljavanja mladih prepoznaje ključnu vezu između siromaštva i neravnopravnosti polova. Sve projektne aktivnosti YEP stoga planira i provodi na način koji osigurava jednakost žena i muškaraca i aktivno učešće oba pola u svim aspektima Projekta. U ovom kontekstu, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, objavili smo letak usmjeren poslodavcima u BiH sa ključnim preporukama za ravnopravan tretman po osnovu spola osoba koje apliciraju za posao ili već rade u njihovim preduzećima. Letak ćemo širokom krugu poslodavaca distribuirati putem naših partnera, a biće dostupan i u elektronskoj firmi.

Strana2

Strana1

Bitno je napomenuti da je odnos koji imamo prema pitanju ravnopravnosti polova vidljiv u svim YEP aktivnostima. Primjera radi, iz evidencije članova_ica  Klubova za traženje posla, vidljivo je da žene u ukupnom broju učestvuju sa 59,17%.

ClanovaKlubova

 Broj članova i članica Klubova za traženje posla za period 2011-2015 prema polu

Skoro identičan procenat zabilježen je za znatno važniji pokazatelj: zapošljavanje članova_ica kluba: Žene sačinjavaju 59,55% od ukupnog broja uspješnih članova_ica klubova (onih koji su uspjeli pronaći posao).

ZaposlenihClanovaKlubova

 Broj zaposlenih članova i članica klubova za traženje posla prema polu

Usklađenost YEP aktivnosti sa potrebama oba pola vidljivo je iz interesa koje izazivaju među korisničkom populacijom. Prema analitičkim izvještajima posjećenosti YEP sadržaja na internetu, broj žena i muškaraca koji pristupaju YEP sadržajima je približno jednak. Muškarci u nešto većem procentu posjećuju YEP web sajt i youtube kanal dok žene sa druge strane čine većinu posjetilaca YEP Facebook stranice.

googleAnalytics

 Analitički izvještaj o broju posjeta YEP web sajtu u posljednjoj godini

youtube

 Izvještaj o broju pregleda videa objavljenih na YEP Youtube kanalu

facebook

 Izvještaj o broju fanova (likeova) YEP Facebook stranice

Druge objave u kategoriji