Search

Razmjena iskustava u polju primjene individualnih planova zapošljavanja sa predstavnicima Filijale Šabac

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, a o kojoj smo prethodno i izvještavali, realizovana je posjeta Filijali Šabac a sa ciljem razmjene iskustava u polju primjene Individualnih planova zapošljavanja. 

U sklopu posjete Filijali Šabac delegacije Bosne i Hercegovine imala je priliku upoznati se sa aktivnostima koje provode savjetodavci u podizanju konkurentnosti nezaposlenih, IPZ u informacionom sistemu te zakonskom osnovu koji tretira ovu stavku. 

Kroz diskusiju je razmatran i stepen uvezanosti IPZ sa pristupom u aktivnim mjerama te način praćenja i osposobljavanj savjetodavaca za korištenje ovog alata. 

Ova posjeta ujedno je i zaključna aktivnost studijske posjete. U nastavku donosimo kratki foto-izvještaj.

Druge objave u kategoriji