Search

Drugi dan studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije – posjeta Filijali Beograd

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, delegacije Bosne i Hercegovine ja na temu savjetodavnih usluga i konkretne primjene savjetodavnih aktivnosti razgovarala sa predstavnicima Filijale Beograd. 

Naime, u Filijali Beograd realizirana je prezentacija i diskusija kroz koju su obraene teme savjetovanja i informisanja poslodavaca i nezaposlenih lica o mogućnostima zapošljavanja, posredovanju, organizovanju, osposobljavanju i obrazovanju nezaposlenih lica (obuke). 

Studijska posjeta organizovana je sa ciljem da se, između ostalog osigura i primjeren dotok uporedivih podataka i relevantnih informacije koje su u uskoj vezi sa pripremama i sprovođenjem mjera aktivne politike zapošljavanje te podsticaja za zapošljavanje i razvoj preduzetništva.  

 

Druge objave u kategoriji