Search

Reformski paket: Biro Novi Grad početkom sljedeće godine u novim prostorijama

Kako smo i ranije izvještavali, u sklopu Reformskog paketa, kreiranog kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a uz podršku Vlade Švicarske, pored izmještanja prostorija biroa Novi Grad istom, prije zvaničnog početka rada, prethode i građevinski radovi te potpuna infrastrukturna prilagodba sa krajnjim ciljem uvođenja novog modela rada. 

Proces adaptacije i planirane infrastrukturne promjene, kao dio aktivnosti reformskog paketa odnosnog novog modela rada, sprovode se u cilju stvaranja preduslova za uvođenje razdvojenih administrativnih i savjetodavnih usluga, što je, u konačnici, garancija pružanja visokokvalitetnih usluga nezaposlenim licima i efektivniji pristup rješavanju problema nezaposlenosti. 

Početak rada u novim prostorijama biroa Novi Grad očekuje se početkom sljedeće godine. 

Podsjećamo, ovo je i najmnogoljudniji sarajevski biro na čijoj se evidenciji nalazi gotovo cijela armija u potrazi za poslom njih 18.409 ili 27,77% od ukupnog broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo; što je dijelom posljedica i činjenice da na teritoriji ove općine živi i najveći broj stanovnika (119.694).

Imajući u vidu ove statističke podatke neupitna je činjenica da je podrška na podizanju kvaliteta usluga za nezaposlena lica bila prijeko potrebna.

Ranije je ovaj biro funkcionirao u iznajmljenim prostorijama u koje nije bilo moguće vršiti nikakva ulaganja, što je menadžment Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo iprepoznao kao prepreku koja je sprečavala funkcionisanje ovog biroa prema novom modelu rada.

 

Druge objave u kategoriji