Search

Čavkunović i Markuš: Uspostava saradnje YEP i općine Kladanj logičan slijed događaja

Današnji sastanak rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranka Markuša sa načelnikom opštine Kladanj g. Jusufom Čavkunovićem bio je prilika da se razgovara o novim uslugama koje će biti pružane kroz rekonstruisani biro. Tokom procesa prilagođavanja infrstrukture vodilo se računa i omogućavanju pristupa birou za nezaposlena lica koja imaju invalidnost te je u saradnji sa Općinom izgrađena prilazna rampa u cilju da se usluge biroa učine dostupnim svim klijentima biroa. Ovakav pristup primjenjen je u svim službama gdje postoje objektivne potrebe kao što je to bio slučaj i sa Službom za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (Podružnica Odjeljenje I).

Također je razgovarano o potencijalnom učešću ove lokalne zajednice u programu podrške mladima poduzetnicima. Bilo je govora o preciznim koracima koji će biti implementirani, kao i kakva će biti uloga opština, ali i svim ostalim otvorenim pitanjima kako bi se razjasnile nedoumice i osiguralo učešće ove lokalne zajednice. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske nedavno je objavio  javni poziv organima lokalne uprave opštinama gradovima, grupama općina i kantonima/županijama za iskazivanje interesa za uspostavu partnerstva u realizaciji programa podrške mladim preduzetnicima na teritoriji lokalnih zajednica.  

YEP program podrške preduzetništvu podrazumijeva podršku mladim kandidatima u
jačanju preduzetničkih vještina, razvoju poslovne ideje, razvoju i testiranju prototipa
proizvoda i/ili usluga, povezivanju sa ciljnim tržištima, te osnivanju i pokretanju rada
poslovnih subjekata.

 

Druge objave u kategoriji