Search

Reformski paket: Coaching podrška uposlenicima biroa Ilidža

Kako je i prethodno najavljeno, u cilju unapređenja pružanja usluga, primarno usluga individualnog savjetovanja, danas je uposlenicima kako biroa Hadžići, tako i biroa Ilidža pružena coaching podrška. Primarni fokus coaching podrške odnosi se na individualno savjetovanje i izradu Individualnog plana zapošljavanja.

U sklopu pomenute posjete takođe je realizovan sastanak sa šefom biroa Ilidža i savjetodavcima a kako bi se adresirala sva relevantna pitanja te usaglasio akcioni plan u cilju realizacije kreiranih preporuka. Cilj je, u konačnici, pružiti kvalitetniju i efikasniju uslugu krajnjim korisnicima – nezaposlenim osobama.

Druge objave u kategoriji