Search

Reformski paket: Radionica “Efikasno upravljanje javnim nabavkama u službama za zapošljavanje”

Pored aktivnosti Reformskog paketa koje su usmjerene na uvođenje novih procedura rada te razdvajanje evidentičarskih i savjetodavnih usluga, sam Reformski paket podrazumijeva i realizaciju infrastrukturnih radova koji za cilj imaju prilagodbu prostora Službi/Zavoda u cilju stvaranja uopšte preduslova za impementaciju gore pomenutih aktivnosti. 

Jedna od fokus aktivnosti je svakako i jačanje ljudskih kapaciteta i unapređenja vještina uposlenika Službi/Zavoda za zapošljavanje. Utvrdivši potrebu za realizaciju edukacije koja će tretirati proces upravljanja javnim nabavkama, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) realizuje edukativnu aktivnost “Efikasno upravljanje javnim nabavkama u službama za zapošljavanje” – kako smo i najavljivali. 

Radionicu realizuje gospodin Bojan Ždrale, ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. U uvodnom dijelu, polaznicima se obratio dr Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP). 

Cilj radionice je, usposlenicima koji su direktno zaduženi za procese javnih nabavki u Službama/Zavodima za zapošljavanje, pružiti odgovore na već prethodno adresirana pitanja – specifične situacije iz prakse – te približiti sve relevantne teme vezane uz proces javnih nabavki. Tako će biti obrađen segment planiranja javnih nabavki, proces nabavki, e-aukcija i provođenje e-aukcije iz uloge Ugovornog organa, i slično. 

 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) na ovaj način nastoji promovisati i značaj transparentnosti pri realizaciji procesa javnih nabavki kao i važnost stručnosti struktura koje su zadužene za realizaciju ovog procesa u Službama/Zavodima za zapošljavanje. 

Druge objave u kategoriji