Search

Reformski paket: Druga grupa savjetodavaca službi za zapošljavanje FBiH uspješno završila specijalističku obuku

Kako smo i izvještavali, protekla dva dana realizovala se specijalistička obuka za drugu grupu savjetodavaca javnih službi za zapošljavanje FBiH a u sklopu koje su se obrađival teme  aktivne politike zapošljavanja, informacija o tržištu rada, komunikacijskih vještina i upravljanja vremenom i stresom.

Koordinaciju procesa obuka vrši Federalni zavod za zapošljavanje, a obuku realizuje stručni tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP), lokalna i međunarodna trenerica – gđica Alma Suljović te gđa Meri Lorenčič. 

Dvodnevna obuka koncipirana je kroz rad sa dvije grupe savjetodavaca (ukupno 23) iz sljedećih službi za zapošljavanje: Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske a predstavlja nastavak aktivnosti prethodne obuke na temu profilisanja klijenata i izrade Individualnih planova za zapošljavanje. Samim tim, ovi savjetodavci su osposobljeni da vrše trijažu nezaposlenih odnosno profilisanje i da izrađuju individualne planove zapošljavanja, uzimajući u obzir njihove specifične potrebe i tako ih mogu upućivati u odgovarajuće aktivne mjere zapošljavanja.  

Današnja obuka zaključena je testiranjem savjetodavaca gdje je cilj valorizirati obuku ali i certificirati savjetodavce koji su uspješno prošli testiranje. Danas su certificirana 23 savjetodavca. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji