Search

Reformski paket: Finalizirani radovi u Birou Gračanica u Službi za zapošljavanje TK

U sklopu Reformskog paketa, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP) a koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske, do sada je u Javnoj službi za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona renovirano 7 biroa: Gradačac, Živinice, Lukavac, Tuzla, Kalesija, Banovići i Kladanj te su pri kraju radovi u biroima Gračanica i Srebrenik. Važno je naglasiti da sva ulaganja provode u saradnji YEP- i Služba za zapošljavanje TK te su na ovaj način svi biroi sa većim obuhvatom nezaposlenih prilagođeni novom modelu rada. U narednoj godini prema investicionom planu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će uvjete rada prilagoditi i u Sapni i Teočaku te na taj način prostorno urediti 11 od ukupno 13 biroa ove Službe.  

Biro Gračanica je bio jedan od zahtjevnijih sa obzirom da je ovaj Biro u vrlo lošem stanju, na ovaj način će oko 7500 nezaposlenih osoba, koliko ih je u augustu bilo na evidenciji,  moći koristiti usluge individualnog savjetovanja, ali će i poslovi koji se odnose na razne administrativne usluge biti daleko brže.

 

 

Druge objave u kategoriji