Search

Reformski paket: Druga grupa savjetodavaca ZZZRS na specijalističkoj obuci

Danas se u Sarajevu održava specijalistička obuka za drugu grupu savjetodavaca Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Podsjećamo, prošle sedmice uspješno je realizovana obuka za 29 savjetodavaca iz Zavoda, a isti su i certificirani nakon uspješno položenog testa. 

Dvodnevna obuka je koncipirana na način da se simultano obučavaju dvije manje grupe savjetodavaca, a kako bi se adekvatno realizovale dvije važne teme:

  • Informacije o tržištu rada i aktivna politika zapošljavanja
  • Komunikacijske vještine, upravljanje vremenom i stresom.

Trenerice su Alma Suljović, stručna saradnica za razvoj ljudskih resursa YEP-a i vanjska ekspertica za tržište rada Meri Lorenčič. 

Prvi dio specijalističke obuke je realizovan tokom maja, kada su obučeni na temu profilisanja i izrade Individualnog plana zapošljavanja, dok predstojeća obuka podrazumijeva preduslov za certificiranje za nivo 2  razvoja kompetencija u posredovanju u zapošljavanju. Ovom obukom će biti završen ciklus specijalističkih obuka namijenjen savjetodavcima u tekućoj godini. 

Druge objave u kategoriji