Search

U KS angažovano 19 asistenata za rad s osnovcima s poteškoćama u razvoju

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar rekla je da je ovo druga godina realizacije tog projekta, jer su prepoznali potrebe djece s poteškoćama u razvoju u nastavi koje nisu sistemski riješene.

Precizirala je da je za tu namjenu u ovoj i prošloj godini za škole u čitavoj Federaciji izdvojeno oko 600.000 KM, te da namjeravaju nastaviti projekt i naredne godine. 

Osnovne škole kojima je su osigurani asistenti u nastavi su:

1. JUOŠ Skender Kulenović
2. JUOŠ Isak Samokovlija
3. JUOŠ Hasan Kaimija
4. JUOŠ Malta
5. JUOŠ Aleksa Šantić
6. JUOŠ Osman Nuri Hadžić
7. JUOŠ Hamdija Kreševljaković
8. JUOŠ Mula Mustafa Bašeskija
9. JUOŠ Stari Ilijaš
10. JUOŠ Hrasno
11. JUOŠ Grbavica 1
12. JUIOŠ Grbavica 2
13. JUOŠ Kovačići
14. JUOŠ Mirsad Prnjavorac
15. JUOŠ Zajko Delić
16. JUOŠ Izet Šabić
17. JUOŠ Porodice ef. Ramić
18. JUOŠ Osman Nakaš
19. JUOŠ Mehmedalija Mak Dizdar

Direktor OŠ Malta Asmir Hasičić naveo je da je to jedna od 19 škola koja je zahvaljujući sredstvima FZZZ-a uspjela da produži angažman asistenta za djecu s poteškoćama u razvoju u nastavi, što im puno znači jer do prije tri godine taj koncept nije ni postojao.

“Ovo su samo koraci ka sistemskom rješavanju ovog pitanja, za šta je neophodno da kantonalna ministarstva obrazovanja osiguraju daleko značajnija sredstva kako bi ispoštovali pedagoške standarde za ovu oblast”, istakao je Hasičić.

Precizirao je da u OŠ Malta trenutno od ukupno 614 učenika ima 23 djece s poteškoćama u razvoju ali da asistenti rade samo s djecom koja imaju potrebnu dokumentaciju institucija za posmatranje, što je oko trećine njih jer pojedini roditelji nisu spremni da obave posmatranje djece. 

Realizaciju ugovorenih obaveza pratit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, te je na osnovu toga potpisan sporazum o međusobnoj saradnji u njegovoj realizaciji između Službe za zapošljavanje KS, Federalnog zavoda za zapošljavanje i tog ministarstva.

Druge objave u kategoriji