Search

Reformski paket: Evaluacija individualnih planova zapošljavanja kao osiguranje kvaliteta savjetodavnog rada

U sklopu aktivnosti sedmog Foruma službi zapošljavanja, koji će biti održan sutra na temu “Zaposlimo zajedno” a u cilju definisanja budućih koraka za saradnju lokalnih zajednica i Javnih službi/Zavod za zapošljavanje, danas se održava radionica kojoj prisutvuju članovi internih komisija za evaluaciju individualnih planova za zapošljavanje.

Uspostava internih komisija za evauaciju IPZ-a kao najvažnijeg metodološkog alata je pristup koji je inicirao YEP kako bi se osiguralo da savjetodavni rad sa nezaposlenim licima bude kvalitetan, ali i da se putem praćenja definiše podrška savjetodavcima.

Današnjoj radionici prisustvuju uposlenici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao i zaposlenici Službe za zapošljavanje Županije Posavske kao i Županijskog zavoda za upošljavanje Livno. Važno je istaći da je ovo drugi krug obuke za članove interne komisije ZZZRS-a jer je prepoznata potreba za većim brojem osoba koje će biti uključene u evaluaciju i monitoring savjetodavnog rada, dok su dvije kantonalne službe čiji zaposlenici danas po privi put učestvuju u obuci odlučile preuzeti ovu praksu u svome radu.

 

Druge objave u kategoriji