Search

Reformski paket: Ispostava Tomislavgrad uskoro počinje sa primjenom novog modela rada

Kako smo i ranije izvještavali, slijedom potpisanog Memoranduma o saradnji ali i Ugovora o implementaciji Reformskog paketa, krajem mjeseca augusta usvojeno je Upustvo o radu kojim se pretpostavlja primjena novog modela rada u Županijskom zavodu za upošljavanje Livno.

Jedna od pretpostavki uvođenja novog modela rada svakako jeste i adekvatna infrastruktura koja će osigurati maksimalnu efikasnost u radu i primjenih novih procedura.

 Ispostava Tomislavgrad ranije je bila smještena u neadekvatnim prostorijama tako da je Županijski zavod za upošljavanje Livno obezbijedio adekvatan prostor, a menadžment Županijskog zavoda za upošljavanje Livno na čelu sa direktorom Antom Omazićem je pokazao interes za saradnjom, promjenom načina i usvajanjem novih procedura rada, a koje se predviđene Reformskim paketom Projekta zapošljavanja mladih – YEP.

Paraleleno sa aktivnostima na stvaranju infrastukturnih preduslova ovaj zavod aktivno učestvuje u obukama u cilju razvoja ljudskih resursa u skladu sa planom obuka koji je prethodno usvojen uz Projekta zapošljavanja mladih (YEP) a kojeg podržava Vlada Švicarske.

U nastavku donosimo kratki foto izvještaj trenutnog stanja: 

Druge objave u kategoriji