Search

Reformski paket: Jačanje saradnje sa poslodavcima na lokalnom nivou – radionice za šefove biroa

Danas se u Sarajevu održava radionica za šefove biroa/podružnica/ispostava službi/zavoda za zapošljavanje FBiH koja za cilj ima obraditi osnovne postulate strategije i izrade plana saradnje sa poslodavcima, kao i moguće modalitete te njihovu praktičnu implementaciju na lokalnom nivou. 

Učesnici današnje radionice su šefovi biroa 3 službe za zapošljavanje – Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona – predstavnici svih 13 biroa ove službe, šefovi podružnica/biroa Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije te predstavnici Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona. 

Današnju radionicu moderiraju stručnjaci Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Meri Lorenčič i Benjamin Kadić uz stručnu i tehničku podršku Projekta. 

Podsjećamo, prethodno je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) organizovao tematski sastanak sa menadžmentom službi za zapošljavanje a uvidjevši da je preduslov unaprjeđenja funkcije posredovanja jačanje saradnje sa poslodavcima, te na strateškom i operativnom planu – bolje planiranje usluga. 

Do sada, Projekat YEP je u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo otvorio Centar za poslodavce, te je saradnja sa poslodavcima bila česta tema Foruma službi za zapošljavanje, a proces posredovanja detaljno opisan u Uputstvu za rad opštinskih biroa/podružnica. 

Tematski sastanak bio je uvodna aktivnost, kako je već navedeno, namijenjena menadžmentu službi odogovornom za kreiranje strateškog pristupa i organizaciju saradnje sa poslodavcima, dok je današnja radionica nastavak aktivnosti fokusiran na šefove biroa/podružnica/ispostava koji će raditi na jačanju posredničke funkcije službi/zavoda na lokalnom nivou odnosno na nivou djelovanja specifičnog biroa.

 

 

 

Druge objave u kategoriji