Search

YEP inkubator poslovni ideja: U gradu na Drini održane konsultacije sa preduzetnicima

U sklopu održavanja konsultativnih sastanaka  se učesnicima YEP inkubatora poslovnih ideja predstavnici YEP projekta su jučer održali sastanke u Višegradu sa učesnicima YEP inkubatora poslovnih ideja iz Čajniča, Rudog i Višegrada. Predstavnici ove tri opštine su udružili sredstva i resurse kako bi sa YEP-om zajednički implementirali aktivnosti na jačanju preduzetništva u lokalnim zajednicama. 

Svrha održavanja sastanaka je pružanje dodatne mentorske podrške u realizaciji poslovnih ideja ali i informisanje korisnika o uslovima apliciranja i korištenja finansijske podrške u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja.

Učesnicima su prezentirane pojedinosti apliciranja za bespovratna sredstva i konvertibilni zajam za uspostavljanje i razvoj biznisa te odgovoreno na sve nedoumice i pitanja.

Druge objave u kategoriji