Search

Reformski paket: Jačanje strateškog komuniciranja i implementacija komunikacijskih planova JSZ

U okviru podrške realizaciji plana obuka JSZ Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, u februaru tekuće godine realizirao obuku „Strateško komuniciranje, interne i eksterne komunikacijske vještine i alati“ koja je ujedno bila i prva tematska oblast obuke „Jačanje strateškog komuniciranja javnih službi za zapošljavanje” čiji je krajnji cilj izrada Internih komunikacijskih strategija svih JSZ.  

Shodno usaglašenom planu aktivnosti, JSZ su samostalno radile na izradi vlastitih komunikacijskih strategija, a nakon čega je predviđena i realizacija druge tematske oblasti odnosno obuke „Implementacija Komunikacijske strategije“ koja se danas realizira u Sarajevu.

Tokom dvodnevne obuke, strategije JSZ će biti detaljno analizirane te će biti pružena dodatna podrška u vidu preporuka za korekcije i dorade njhovih dokumenata.

Podsjećamo, Obuka je namijenjena uposlenicima službe koji obavljaju poslove odnosa sa javnošću (stručni saradnici za informisanje, PR službenici) i rukovodiocima/šefovima sektora/odjeljenja za posredovanje, a realizuje se u nekoliko faza. 

Druge objave u kategoriji