Search

Kolegij kantonalnih direktora Javnih službi za zapošljavanje FBiH

Danas je održan redovni sastanak Kolegija kantonalnih direktora Javnih službi za zapošljavanje što je aktivnost koju koordinira Federalni zavod za zapošljavanje sa ciljem ujednačavanja aktivnosti i mjera aktivne politike što je obaveza i mandat FZZZ-a.

U današnjem sastanku učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš koji će direktorima kantonalnih službi predstaviti dalju podršku razvoju internih kapaciteta FZZZ-a, a u cilju održivosti razvoja ljudskih resursa u narednom periodu. Namjera je osigurati stručnu podršku kako bi se osiguralo da se obuke za zaposlenike kantonalnih službi provode kontinuirano i prema utvrđenom planu i očekivanim ishodima.

 

Druge objave u kategoriji