Search

Reformski paket: Konsultativni sastanak o novim projektima sa Službom za zapošljavanje BPK

U prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) danas je održan konsultativni sastanak o novim projektima i planovima koje će Projekat i Služba za zapošljavanje BPK Goražde realizirati u narednom periodu. Aktivnosti su dogovorene slijedom zaključaka sa petog sastanka Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa u ovoj Službi.

Dosadašnje realizovane aktivnosti su uglavnom bile fokusirane na reorganizaciju poslovnih procesa i uvođenje novih metoda rada, te je proces u velikoj mjeri završen i u toku je monitoring uvedenih usluga i jačanje internih kapaciteta. 

U narednom periodu, fokus će biti na strateškom planiranju realizacije aktivnih mjera zapošljavanja, i to kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja kroz koji bi se realizirale određene mjere aktivne politike zapošljavanja, a ključna diferencijacija ovih mjera u odnosu na postojeće će biti fokus na klijente Službe – nezaposlene, i ispunjenju njihovih potreba i interesa. Na sastanku je pored podrške u realizaciji nove mjere aktivne politike dogovorena i saradnja i podrška na izradi Strateškog plana Službe za zapošljavanje BPK, a slijedom obaveze javnih institucija da u skladu sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole imaju izrađene usvojene strateške planove. 

 

Druge objave u kategoriji