Search

Reformski paket: Korak do realizacije – mapiranje lokacija za Mobilni biro Hadžići u Javnoj službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje uz podršku Vlade Švajcarske je prepoznao potrebu da se usluge koje se pružaju nezaposlenima približe korisnicima u udaljenim, ruralnim zajednicama, a sve u cilju kvalitetnijih usluga za nezaposleno stanovništvo. Ova praksa je pilotirana u Službi za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona nakon čega je YEP pružio podršku Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta pri uvođenju Mobilnog biroa, a potrebno je naglasiti da je   menadžment JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo prepoznao vrijednost ove inicijative te je nakon studijske posjete Mobilnom birou Goražde samostalno krenuo u implementaciju Mobilnog biroa Hadžići. 

Kako je i najavljeno, Mobilni biro Hadžići završava posljednje pripreme pred početak ranije dogovorenih aktivnosti. Predstavnici Biroa za zapošljavanje Hadžići su zajedno sa sekretarom mjesnih zajednica u Općini Hadžići i volonterkama Lejlom i Sandom, mapirali tri ključne lokacije za realizaciju Mobilnog biroa: MZ Tarčin, MZ Pazarić i MZ Binježevo.

Zahvaljujući dobroj saradnji i podršci načelnika Općine Hadžići, g. Ejubovića i njegovih saradnika, kao i na izuzetnoj saradnji sa sekretarom mjesnih zajednica, g. Mustafom Sejdovićem, upriličena je posjeta mapiranim mjesnim zajednicama.

Mapirane lokacije mjesnih zajednica koje su posjećene, ispunjavavaju sve kriterije neophodne za početak rada Mobilnog biroa. Dogovoreno je da se u narednim danima napravi plan aktivnosti rada Mobilnog biroa te da se o tome obavijesti stanovništvo sa područja mapiranih mjesnih zajednica. Predviđeno je da tim Mobilnog biroa, jednom mjesečno u vremenu od 3 sata, radi na pomenutim lokacijama. Također, dogovoreno je da se stanovništvo obavijesti o rasporedu posjeta i satnici rada Mobilnog biroa, sedam dana prije izlaska mobilnog tima na teren.

Mobilni tim Biroa za zapošljavanje Hadžići počinje sa radom u decembru 2017. godine, tačan datum i vrijeme će biti naknadno određeni. 

Izvor: https://szks.ba/vijesti/

Druge objave u kategoriji