Search

Reformski paket: Mobilni biro Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta

U skladu sa Planom rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Mobilni biro Zavoda za zapošljavanja Brčko distrikta BiH  je zvanično počeo sa radom u oktobru 2017. godine,  a usluge se pružaju u pet mapiranih mjesnih zajednica.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske pružio je podršku ZZZBD u odnosu na izradu Uputstva o radu, obuke za zaposlenike u cilju upoznavanja sa novim modelom rada, uvođenje  IT aplikacije za praćenje rada sa nezaposlenima, izrađen je informativno promotivni materijal te je razvijena metodologija za rad Mobilnog biroa. U narednom periodu planirane su dodatne obuke za zaposlenike prema provedenoj TNA, a uporedo će biti pružena podrška opremanju nove zgrade Zavoda.

Koncept mobilnog biroa razvijen je unutar Projekta zapošljavanja mladih – YEP, koji podržava Vlada Švajcarske  i kreiran je sa ciljem olakšavanja pristupa uslugama Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta stanovništvu u ruralnim područjima pomenute regije. 

Za sada se koncept Mobilnog biroa uz podršku YEP-a provodi i u Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona, dok je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo donijela odluku da samostalno uvede ovu metodologiju slijedom prepoznate dobre prakse Mobilnog biroa Goražde te će prvi mobilni tim početi sa radom u decembru na području opštine Hadžići. 

Mobilni biro Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
Mobilni biro Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta

 

 

Druge objave u kategoriji