Search

Reformski paket: Napredna obuka za savjetodavce Filijale Doboj i JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla

Nakon što je ranije provedena TNA i usvojeni godišnji Planovi obuka u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje kojima su definirani moduli za prioritetne teme u odnosu na unapređenje ljudskih kapaciteta, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske trenutno provodi obuke savjetodavca na temu “Identifikacija potreba nezaposlenih i Individualni planovi zapošljavanja”.  

U obuci učestvuju savjetodavci Filijale Doboj – Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i savjetodavci JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kanton.  Nakon održane obuke, u narednim danima bit će pružena coaching podrška savjetodavcima JU Služba za zapošljavanje TK, a u cilju jačanja kapaciteta savjetodavaca na individualnom nivou, pri čemu se koristi standardizirana Metodologija za coaching savjetodavaca koju je razvio YEP i koja bi nakon perioda tesitranja trebala biti standardni alat podrške na radnom mjestu kako za iskusne savjetodavce tako i za novozaposlene. Namjera je u narednom periodu osposobiti zaposlenike JSZ koji će nadalje samostalno moći pružati ovaj vid podrške svojim kolegama. 

Druge objave u kategoriji