Search

Reformski paket: Održan 14.sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje TK

Danas je održan 14.sastanak Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Projekta zapošljavanja mladih (YEP), po prvi put online putem skype-a. Održavanje online sastanaka Radnih grupa će ubuduće postati redovna praksa, a imajući u vidu veliki broj službi sa kojima Projekat YEP sarađuje, a potrebu za kontinuiranom razmjenom informacija i pregledom napretka. U savremenoj poslovnoj komunikaciji, online sastanci predstavljaju sasvim redovan i uobičajen način komunikacije, zbog brzog i lakog uspostavljanja kontakta sa fizički udaljenom osobom, pri čemu se prave uštede vremena i novca (putovanja).

Na današnjem sastanku su učestvovali svi članovi Radne grupe te su ključne teme bile razvoj infrastrukturne podrške, pri čemu je bitno naglasiti da se u skorom periodu očekuje finalizacija radova i opremanja Biroa Živinice i Biroa Gračanica. Adekvatne prostorije su ocijenjene kao preduslov ili jedna od prepreka prilikom uvođenja novih metoda rada, prije svega savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama pri čemu je neophodno osigurati nesmetano radno okruženje i privatnost za nezaposlene osobe. 

Također, dogovorena je provedba napredne specijalističke obuke za savjetodavce u kojoj će učestvovati sve službe / zavodi koji provode novi model rada sa klijentima, kao i realizacija coaching podrške u odabranim biroima.

Funkcionisanje Klubova za traženje posla je također potencirano iz razloga što je usljed različitih situacija u pogledu ljudskih resursa (dugoročno bolovanje, trudničko bolovanje itd.) došlo do zastoja u radu pojedinih Klubova, a služba će u narednom periodu reaktivnirati rad klubova u Živinicama i Kalesiji. 

Druge objave u kategoriji