Search

Reformski paket: Održan prvi informativni seminar za nezaposlene u Brčkom

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH počeo je pimjenjivati novi  reformski paket Projekta zapošljavanja mladih – YEP, koji je podržan od strane Vlade Švicarske.

Dana 7.septembra, u prostorijama Zavoda održan je prvi grupni informativni seminar za nezaposlena lica  na kojem su prisustvovale 34 nezaposlene osobe. Na informativnom seminaru nezaposlene osobe informisane su o svojim pravima i obavezama, novim uslugama koje pruža Zavod, te  su se upoznali sa trenutnim uslovima na tržištu rada i tehnikama traženja posla.

Cilj informativnog seminara jeste, da pruži najbolju moguću uslugu u skladu sa individualnim potrebama nezaposlenih lica, odnosno da nezaposlene osobe iskoriste vlastite potencijale u što lakšem pronalasku zaposlenja.

Sredinom augusta Zavod je prešao u nove prostorije i započeo sa radom po novim procedurama, uvodeći na taj  način usluge šalterskog poslovanja,  individualna i grupna savjetovanja, informativni seminar i Klub za traženje posla. 

https://www.zzzbrcko.org/ i yep.ba 

Druge objave u kategoriji