Search

Reformski paket: Plan rada Mobilnog biroa u Hadžićima

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje uz podršku Vlade Švajcarske je prepoznao potrebu da se usluge koje se pružaju nezaposlenima približe korisnicima u udaljenim, ruralnim zajednicama, a sve u cilju kvalitetnijih usluga za nezaposleno stanovništvo. Ova praksa je pilotirana u Službi za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona nakon čega je YEP pružio podršku Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta pri uvođenju Mobilnog biroa, a potrebno je naglasiti da je   menadžment JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo prepoznao vrijednost ove inicijative te je nakon studijske posjete Mobilnom birou Goražde samostalno krenuo u implementaciju Mobilnog biroa Hadžići. 

Raspored rada Mobilnog biroa u Hadžićima

Nezaposlene osobe registrovane na evidenciji  Biroa Hadžići, obaviještavamo da će Mobilni biro Hadžići  u decembru   raditi  prema sljedećem rasporedu:

– 04.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesna zajednica Binježevo,
– 05.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesna zajednica Tarčin,
– 06.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesana zjednica Pazarći.

Mobilni biro, kako smo već pisali je nova usluga  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za ciljnu grupu osoba, prijavljenih na  evidencije nezaposlenih.

Namijenjen je nezaposlenim osobama u ruralnim, udaljenim i manje dostupnim dijelovima općine, a posebno osobama koje pripadaju ugroženoj/ranjivoj kategoriji (višečlane porodice, teško pokretne, stare i iznemogle osobe, kao i bolesne osobe, koje ne mogu lično doći u prostorije biroa).

Nezaposlene osobe će putem Mobilnog biroa dobiti usluge: redovnog javljanja, izdavanja Uvjerenja o vođenju na evidenciji za nezaposlene osobe, te usluge informisanja, savjetovanja i upućivanja u aktivne mjere zapošljavanja.

Navedene usluge i poslovni procesi će se obavljati u prostorijama mjesnih zajednica, odabranih za ovu aktivnost.

Mobilni biroi JU “Služba za zapošljavanja  Kantona Sarajevo” Sarajevo obuhvata nezaposlene prijavljene na evidencijama Biroa za zapošljavanje Ilijaš i Hadžići.

izvor:https://szks.ba/vijesti/raspored-rada-mobilnog-biro-u-hadzicima/

Druge objave u kategoriji