Search

Reformski paket: Podrška Birou Šekovići u adaptaciji prostora

U skladu sa akcionim i investicionim planom, u toku su infrastrukturni radovi na adaptaciji prostorija Biroa Šekovići a kako bi se mogle kvalitetnije usluge pružati korisnicima, odnosno kako bi se svi elementi novog modela rada sa klijentima mogli realizovati. 

Podsjećanja radi, investicionim planom je obuhvaćeno ukupno 9 biroa koji će dobiti različitu vrstu infrastrukturne podrške, a ovisno o stanju na terenu i potrebama.Inače, radi se o birou koji je ranije bio u potpunosti neuslovan i nije omogućavao dostojanstvene uvjete za rad sa korisnicima, tako da se nadamo da će adaptacija doprinijeti i vratiti dostojanstvo ne samo radnicima biroa, već i korisnicima usluga. 

Na ovaj način se postepeno adaptiraju biroi za zapošljavanje, a imajući u vidu da su nove procedure i metode rada sa klijentima već stupile na snagu, ova vrsta podrške će znatno olakšati zaposlenicima organizaciju informativnih seminara za veće grupe nezaposlenih, obuka za aktivno traženje posla, individualna savjetovanja i svakako će omogućiti respektabilniji prostor u kojem se može pružiti adekvatna usluga i poslodavcima. 

U nastavku slijedi foto izvještaj sa terena:

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji