Search

Reformski paket: Posjeta biroima Laktaši i Prnjavor u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske niz godina pruža podršku Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u cilju reforme procesa i usluga koje ova institucija pruža svojim krajnjim korisnicima nezaposlenima i poslodavcima. Tokom ovog perioda pružena je podrška jačanju ljudskih kapaciteta putem obuka, ali i jačanja internih kapaciteta za njihovo provođenje, uvođenja sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, izradi internih dokumenata i sl., sve kako bi se ojačale savjetodavne funkcije i unaprijedila posrednička uloga Zavoda. U sklopu ove podrške uvedena je i aktivna mjera grupnog savjetovanja “Klub za traženje posla” namijenjena mladima. 

Biroi Laktaši i biro Prnjavor pri Filijala Banja Luka bili su danas domaćini posjete predstavnica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koja za cilj ima procjenu trenutnog stanja u ovim biroima kako bi se planirale aktivnosti u skladu sa Programom rada Zavoda za 2017.g kojim je predviđeno da se aktivna mjera Klub za traženje posla implementira u još pet biroa – pored Biroa Laktaši i Prnjavor – u biroima Foča, Istočno Novo Sarajevo i Srebrenica. 

Ovom prilikom su konstatovani preduslovi i prepreke za provođenje aktivne mjere Klub za traženje posla u birou Laktaši – ovaj biro ima oko 2,000 nezaposlenih osoba, i birou Prnjavor koji radi sa 2,200 nezaposlenih. Dakle zaključeno je da se radio o biroima koji imaju potencijal za unapređenje posredničkih funkcija jer se na području ovih opština nalazi određeni broj poslodavaca sa kojima treba unaprijediti saradnju. Biro Laktaši ima već uspostavljen šalterski sistem rada,  zaposlenici oba biroa su prošli obuku prema novom modelu rada, a potrebno je i dalje raditi na jačanju ljudskih kapaciteta kada su u pitanju ne samo ova dva biroa nego Zavod u cjelini.

Biro Laktaši
Biro Prnjavor

 

 

 

 

 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) tokom decembra planira održati radionicu tokom koje će, na osnovu nalaza izrađene TNA i posjeta biroima u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske biti definisan plan obuka, a postoji i spremnost da se pruži stručna i tehnička podrška koja će voditi ispunjenju institucionalnih ciljeva Zavoda – prije svega kvaltetnijim uslugama za nezaposlene i poslodavce. 

Druge objave u kategoriji