Search

Primopredaja aplikacije za aktivne mjere u Federalnom zavodu za zapošljavanje

Danas je u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) izvršena primopredaja licenci aplikativnog softvera koji je prethodno nabavljen i isporučen FZZZ-u, u sklopu Projekta zapošljavanja mladih – YEP koji podržava Vlada Švicarske. 

Podsjećamo, tokom implementacije projektnih aktivnosti, izvršena je nabavka licenci softvera za aplikaciju “Priprema ugovora sa poslodavcima po programima zapošljavanja” kao i nadogradnja postojeće aplikacije u skladu sa zahtjevima Federalnog zavoda za zapošljavanje. 

Aktivnosti su realizovane sa ciljem unaprijeđenja informatičke infrastrukture javnih ustanova, institucija i lokalnih partnerskih organizacija.

Projekat zapošljavanja mladih već je imao saradnju sa Federalnim zavodom za zapošljavanje u vidu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji kojim se nastojalo unaprijediti praćenje korištenja programa koje ova institucija provodi.

Druge objave u kategoriji