Search

Reformski paket: Posjeta birou Bužim

Danas su predstavnice tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) posjetile Biro Bužim koji će u narednom periodu biti prvi biro u Službi za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona koji će uvesti novi model rada, a nakon testnog perioda nove procedure će se postepeno primjenjivati u svim biroima ove Službe. 

Važno je napomenuti da je ova Služba iskazala interes da se uključi u reformu koju provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske, a slijedom planiranih aktivnosti izrađena je Situaciona analiza i formirana Radna grupa koja je danas održala prvi sastanak. 

 

 

Druge objave u kategoriji