Search

Reformski paket: Praćenje primjene novih metoda rada u Birou Ilijaš

U sklopu planirane podrške službama/zavodima za zapošljavanje i aktivnosti koje za cilj imaju unaprijediti primjenu Individualnog plana za zapošljavanje kao savjetodavnog alata te pomoći savjetodavcima da realizuju što uspješniji savjetodavni proces danas je podrška pružena Birou Ilijaš (JUSZZKS). 

Savjetodavci se, u svom radu sa klijentima, susreću sa različitim ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražitelje zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada, pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca uključujući korištenje različitih metoda i tehnika.

Tokom maja i juna ove aktivnosti će biti provedene i u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Bosansko podrinjskog kantona, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a coaching podrška će biti kombinovana sa obukom u odnosu na jačanje vještina za prepoznavanje potreba nezaposlenih i izradu Indvidualnih planova zapošljavanja i u ovim obukama će učestvovati svi savjetodavci navedenih službi i Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Druge objave u kategoriji