Search

Reformski paket: Predstavljanje nacrta Strateškog plana Službe za zapošljavanje TK

Danas je u prostorijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona održana prezentacija – javna rasprava o Nacrtu Strateškog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 2019.-2023. godina koji je nastao kao rezultat potrebe za planskim usmjeravanjem razvoja daljeg rada JU SZZ TK i ostvarivanja misije njenog postojanja, a prema sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru sve javne službe za zapošljavanje trebaju imati Strateški plan. Podršku u razvoju Strateškog plana je pružio Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a dokument proizilazi iz strateških dokumenata: 

  • Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH
  • Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije BiH za period 2018.-2021. godina
  • Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina.

Strateški plan će biti osnova za izradu godišnjih planova rada i poslužit će kao osnova osiguranja doprinosa ostvarenju strateških ciljeva u oblasti zapošljavanja na kantonalnom i federalnom nivou, kao i ostvarenju ciljeva Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH.

Prezentaciji su prisustvovali svi šefovi biroa i rukovodioci odjeljenja Službe za zapošljavanje.

Druge objave u kategoriji