Search

Reformski paket: Rad klubova za traženje posla u općinskim biroima Tuzlanskog kantona

Klubovi za traženje posla u okviru Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona odnosno općinskih biroa jedan su od segmenata rada zaposlenika, te su oni zapravo jedan od načina aktiviranja mladih i uključivanje u proces traženja posla.

Ovakvi klubovi koji se implementiraju u okviru Projekta zapošljavanja mladih YEP postoje u nekoliko biroa Službe za zapošljavanje TK i to u Tuzli, Banovićima, Gradačcu i Lukavcu. U tim biroima, klubovi rade tokom cijele godine, a plan je da budu uspostavljeni i u drugim biroima.

Tako će od 1. novembra sa radom početi Klub za traženje poslu u Birou Živinice (nakon završene rekonstrukcije biroa), te isti dan biti ponovo aktiviran rad Kluba za traženje posla u Birou Kalesija.

U narednom periodu, nakon zvaničnog otvaranja rekonstruisanih biroa u Gračanici i Srebreniku, također će sa radom početi i Klub za traženje posla u ovim biroima.

Cilj je da na ovaj način usluga bude dostupna svim nezaposlenim osobama koje aktivno traže posao i to naročito: mladim nezaposlenim osobama i dugoročno nezaposlenim osobama. 

Prijave za učešće u Klubu vrše se u općinskim biroima.

 

Druge objave u kategoriji